Lūgšanu grāmata lieliem un maziem bērniem

Klajā nākusi «Lūgšanu grāmata lieliem un maziem bērniem». Tajā izlases veidā apkopotas Pareizticīgās Baznīcas kanoniskās lūgšanas. Lūgšanas pavada bērnišķīgā gleznotāja Jurīša glezniņas jeb lūgšanas krāsās.

Grāmatā publicētas lūgšanas no Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes 2013. gadā Rīgā izdotās lūgšanu grāmatas.

«Lūgšanu grāmata lieliem un maziem bērniem» sastādīta «Upleju» lauku mājās Skujenē.

Mākslinieks – Juris /Andrejs/ Mihels
Izdevējs – Kaspars /Elisejs/ Dimiters

nebruks@gmail.com
+371 25451826


No lūgšanu grāmatas:

«Dievs mīl visu savu radību, mīl katru no mums. Viņš ir ne tikai mūsu Radītājs, bet arī mūsu tēvs. Tāpat kā pie sava tēva vai mātes, mēs varam vērsties pie Dieva caur lūgšanu. Mūsu dvēselei lūgšana ir tikpat svarīga, kā ēdiens un gaiss miesai. Mums viss ir no Dieva: dzīvība, talanti, veselība, pajumte, dienišķā maize – viss ir Dieva dots. Kad mums iet labi, mums jābūt pateicīgiem par visu un jālūdz, lai viņš pasargā mūs no bēdām un nelaimēm. Kad mums iet slikti – mums no sirds un ticībā jālūdz Dievam palīdzība, jo viņš, būdams labsirdīgs un žēlsirdīgs, atsauksies uz mūsu lūgšanu un palīdzēs. Visbēdīgāk ir tad, kad nelūdzas nemaz, jo tā mēs attālinamies no Dieva. Tāpēc ikdienā vingrināsimies neaizmirst Dievu, lasot šīs gadu simtiem un pat tūkstošiem lūgtās lūgšanas. Kad neesam pie ikonām, vai grāmata nav līdzās, atcerēsimies par Dievu, īsi pie sevis sakot: „Kungs, apžēlojies.” vai „Kungs, palīdzi.” Tādā veidā mēs mācīsimies dzīvot sadraudzībā ar savu Debesu tēvu.»

 

LŪGŠANU GRĀMATAS FAILS

« Atpakaļ
krusta skola
email:
mūzikamūzikax-parlaments