«SLAVA TEV, DIEVS.»


Video pavēstījums par pareizticīgo lūgšanu albumu latviešu valodā
«Slava Tev, Dievs. Slava Tev, Dievs. Slava Tev, Dievs.»
https://youtu.be/_QlPEqzQYRw

Galveno lūgšanu vārdi no Latvijas Pareizticīgo Baznīcas ar metropolīta Aleksandra svētību 2013.gadā izdotās «Lūgšanu grāmatas».


I RĪTA LŪGŠANAS
II VAKARA LŪGŠANAS
III    GRĒKU NOŽĒLAS KANONS
IV KANONS DIEVADZEMDĒTĀJAI
V     KANONS SARGEŅĢELIM
VI     LŪGŠANAS PIRMS SV. VAKARĒDIENA
VII    PATEICĪBAS LŪGŠANAS PĒC SV. VAKARĒDIENA
VIII   AKAFISTS MŪSU KUNGAM JĒZUM KRISTUM
IX     AKAFISTS DIEVADZEMDĒTĀJAI
X      AKAFISTS SV.NIKOLAJAM
XI     AKAFISTS SV.RĪGAS JĀNIM
XII    AKAFISTS «SLAVA DIEVAM PAR VISU»
XIII   TĒVREIZE
XIV   DEBESU ĶĒNIŅ
XV   TRĪSSVĒTĀ DZIESMA
XVI   LŪGŠANA TRĪSVIENĪBAI
XVII  SVĒTĪBAS BAUŠĻI
XVIII TAVU AUGŠĀMCELŠANOS GODINĀM
XIX   KRISTUS DIEVS IR AUGŠĀMCĒLIES
XX    PRIECĀJIES DIEVADZEMDĒTĀJA
XXI MAGNIFICAT
XXII ZVANI

Albums veltīts mūsu ticības draugam
arhibīkapam Jānim Vanagam.

Lūgšanas ielasījuši un iedziedājuši
Stefans, Elisejs, Jēkabs.

Albums mp3 formātā noklausāms, sekojot šai saitei https://soundcloud.com/nebruks/sets/slava-tev-dievs

Albuma mp3 zipfails 
https://goo.gl/02AqEw
-------------------------------------------
Paldies visiem par atbalstu.

Kaspars Dimiters
010557-10531
Konts: LV63UNLA0001046716777
SWIFT kods: UNLALV2X

nebruks@gmail.com
+371 25451826

« Atpakaļ
krusta skola
email:
mūzikamūzikax-parlaments